Ako zdaniť príjem z prenájmu nehnuteľnosti? - Kľúč RK s. r. o.

Ako zdaniť príjem z prenájmu nehnuteľnosti?

Ing.- Ľubomíra Lacková 15.03.2023 623x

Dnes sa budeme venovať téme PRENÁJMU. Poprosili sme daňové poradkyne Ing. Mariannu Zverkovú a  JUDr. Ing. Viera Fraňovú, o to, aby nám zhrnuli k tejto téme základné dôležité informácie.

Základné informácie, ktoré by ste mali vedieť, ak prenajímate nehnuteľnosť:
Fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť, má povinnosť v lehote do 31. marca podaním daňového priznania zdaniť príjem z prenájmu dosiahnutý v uplynulom kalendárnom roku. 
Na čo nezabudnúť:
 • pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov („ZDP“) nie je možné uplatniť paušálne výdavky;
 • príjmom z prenájmu nehnuteľností nie je len „čisté nájomné“ dohodnuté ako odplata za užívania nehnuteľnosti , ale aj príjem vo forme osobitne dohodnutých platieb za energie alebo služby, ktoré platí nájomca prenajímateľovi alebo ktoré platí nájomca priamo dodávateľovi energií alebo služieb, ak zmluva o dodávke energií alebo služieb je uzatvorená medzi príslušným dodávateľom a prenajímateľom;
 • príjem dosiahnutý spoločne manželmi z prenájmu nehnuteľnosti zahrnutej do BSM si môžu manželia rozdeliť aj nerovnomerne (podľa dohody), ale príjem dosiahnutý z prenájmu nehnuteľnosti v podielom spoluvlastníctve si môžu podieloví spoluvlastníci rozdeliť iba podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov (rozdelenie príjmu pre účely zdanenia iným spôsobom zákon neumožňuje);
 • každý daňovník fyzická osoba môže na príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov využiť oslobodenie od dane vo výške 500,00 € v kalendárnom roku, ale súčasne má povinnosť znížiť preukázateľné výdavky v rovnakom pomere, ako je pomer oslobodených príjmov ku všetkým príjmom;
 • NOVINKA: preukázateľným výdavkom daňovníka, ktorý nemá prenajímanú nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku, je okrem elektrickej energie, tepla, vody, plynu a ostatných služieb súvisiacich s prenájmom nehnuteľností aj poplatok platený do fondu opráv bytového domu (zmena v prístupe Finančnej správy k vymedzenie výdavkov);
 • zaradenie prenajímanej nehnuteľnosti do obchodného majetku má svoje:
  • výhody napr. že si môže prenajímateľ uplatniť do daňových výdavkov aj časť ceny obstarania prenajímanej nehnuteľnosti vo forme tzv. odpisov , alebo úrok z hypo či stavebného úveru,
  • nevýhody, ktoré sa môžu prejaviť v prípade predaja nehnuteľnosti napr. pri počítaní lehoty na oslobodenie od dane;príjem z prenájmu nehnuteľností spolu s inými vymedzenými príjmami vchádza do osobitného základu dane, v ktorom sa uplatňuje rozdielna sadzba dane:
 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 Eur (platí pre rok 2022),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 Eur (platí pre rok 2022).
 • príjmom prenajímateľa je aj nepeňažný príjem vo forme technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnosti vo výške výdavkov vynaložených nájomcom po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na technické zhodnotenie nehnuteľnosti nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve, a neuhradených prenajímateľom;
 • súčasťou príjmu z prenájmu nehnuteľností je aj príjem z prenájmu hnuteľných vecí prenajímaných spolu s nehnuteľnosťou ako jej príslušenstvo (malo by byť špecifikované v zmluve o prenájme), pričom náklady na kúpu týchto hnuteľných vecí (ako napr. voľne stojaci nábytok) môže prenajímateľ uplatniť ako preukázateľný výdavok a znížiť si tak daň;
 • daňovník fyzická osoba – prenajímateľ , ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky, nie je povinný viesť účtovníctvo, ale je povinný viesť daňovú evidenciu v rozsahu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov (  zákon formu evidencie nedefinuje, definuje len obsah);
 • príjem z prenájmu nehnuteľností (iný ako príjem zo živnosti) patrí medzi pasívne príjmy, pri ktorých nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a ktoré  sa nezaraďujú do príjmov pre posúdenie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa;
 • z príjmu pri prenájme nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 ZDP nevzniká povinnosť platiť zdravotné alebo sociálne poistenie.
Ak by ste mali k tejto téme otázky, môžete sa obrátiť na daňové poradkyne Ing. Mariannu Zverkovú a  Ing. JUDr. Vieru Fraňovú (zverkova@firemnedane.sk ; franova@firemnedane.sk), alebo Vám ich radi zodpovieme v našej Poradni: Reality – poradňa na FB.
Našou ďalšou témou, ktorú Vám čoskoro prinesieme bude: príjem pri predaji nehnuteľnosti (ktorá bola vo vlastníctve predávajúceho menej ako 5 rokov.)
Realitným témam z praxe ako aj otázkam súvisiacimi s nehnuteľnosťami sa budeme venovať aj v našej novej FB skupine: Reality- poradňa, na Facebooku.
 
Sledujte nás na  Instagrame a Facebooku - Kľúč realitná kancelária
 
Ing. Ľubomíra Lacková, kluc.sk@kluc.sk

Veľká spokojnosť s prejavom, profesionalitou a bonitnými klientmi.

B. Demovič

Ing. Ľubomíra Lacková

Pani Jana Tomčíková mi realizovala predaj ornej pôdy v obci Tomášov. Milo som bol prekvapený profesionálnym prístupom a úspešným výsledkom.

Ivan Centko

Mgr. Jana Tomčíková

Realitná kancelária Kľúč, menovite pani Lacková, má vysoký profesionálny prístup ku klientovi, je milá, ústretová, pohotová vždy pomôct. Veľká spokojnosť pri kúpe bytu, doporučujem a ďakujem.

A.Fialová, Bratislava III

Ing. Ľubomíra Lacková

Od začiatku veľmi profesionálny prístup pri predaji nášho bytu, vysvetlenie všetkých náležitostí, príprava podkladov, zabezpečenie a dodržanie termínov, môžeme len smelo odporučiť. Pri spolupráci s RK Kľúč vidno bohaté skúsenosti v realitnej oblasti. Týmto zároveň vyslovujem vďaku pani Lackovej rovnako za jej ľudský ako aj vysoko odborný prístup.

J. Jando

Ing. Ľubomíra Lacková

RK Kľúč nás výborne sprevádzala cestou nájdenia nájomníka do nášho bytu. Obzvlášť oceňujeme individuálny prístup, staging z vlastnej iniciatívy poskytnutý RK, ktorý pomohol k zvýšeniu atraktivity inzercie, nastavenie inzercie samotnej i v neľahkej dobe pandémie a skvelú spoluprácu pri výbere nájomcu. Ďakujeme :) Spokojný klient

Branislav C.

Ing. Ľubomíra Lacková

Služby RK Kľúč sme využili pri hľadaní vhodných priestorov pre našu spoločnosť. Komunikácia a spolupráca s p.Lackovou bola vždy plne profesionálna, od prvého kontaktu, až po okamih podpisu zmluvy.

Ing. Tomáš Šesták, Gerlinger Industries (SK) s.r.o.

Ing. Ľubomíra Lacková

Ochota, rýchlosť (zo strany p.Ing. Lackovej) a komunikácia ma presvedčili, že aj ďalšie vybavovanie k ohláseniu drobnej stavby prenechám realitnej kancelárii Kľúč.

D. Hudák

Ing. Ľubomíra Lacková

Ďakujeme za spoluprácu, bolo pre nás prekvapením, že v dnešnej dobe sa dá nájsť niekto, kto si svoju prácu prácu plní svedomito a na 120%. Určite ak budeme Vaše služby potrebovať, znova sa ozveme.

M. Porubský

Mgr. Jana Tomčíková

Spoluprácu s Vašou spoločnosťou hodnotím ako vysoko profesionálnu. Oceňujem hlavne promptnosť a kvalitu vyškolenia zamestnancov v ADOLIA, a.s. Služby , ktoré ste nám poskytli, hodnotím na vysokej profesionálnej úrovni a verím že naša spolupráca bude naďalej rovnako úspešná.

D. Hahn, predseda predstavenstva, ADOLIA, a.s.

Ing. Ľubomíra Lacková

Služby pani Lackovej som využila pri predaji pozemku, bytu a pri inžinierskej činnosti. Pani Lacková je odborník, veci rieši zodpovedne a prakticky. Vysoko hodnotím aj skúsenosťami vybudovaný cit pre realitný trh a vždy čestný a slušný prístup.

Mgr. M. Čarská, Bernolákovo

Ing. Ľubomíra Lacková

Všetky referencie